Razpis kandidacijskega postopka za organe društva ŠKMŠ

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE DRUŠTVA ŠTUDENTSKEGA KLUBA MLADIH ŠENTJUR ZA MANDATNO OBDOBJE 2021/22 Na podlagi 34. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in sklepa Upravnega odbora ter Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur razpisujemo kandidacijski postopek za mesta: Študenti: predsednik Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (1 mesto); član Upravnega odbora Študentskega kluba mladih […]