NOVICE

Razpis kandidacijskega postopka za organe društva ŠKMŠ

Razpis kandidacijskega postopka za organe društva Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2021/22

Na podlagi 34. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in sklepa Upravnega odbora ter Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur razpisujemo kandidacijski postopek za mesta:

Študenti:

– predsednik Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (1 mesto);

– član Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (4 do 8 članov);

– član Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

– član Disciplinske komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

Ostali člani oz. simpatizerji:

– predstavnik simpatizerjev Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član).

Dijaki:

– predstavnik dijakov Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član);

Kandidature morajo v skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur vsebovati naslednje podatke o kandidatu:

Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, elektronski naslov, telefonsko ševilko, rojstni kraj in datum, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2021/22, podpis, izjava, da v preteklem letu proti njemu ni bil izrečen disciplinski ukrep, mesto za katerega kandidira ter opis dosedanjih aktivnosti v klubu.
Kandidati h kandidaturi priložite življenjepis in vizijo delovanja za posamezno funkcijo.

Prispele kandidature bo v skladu s 60. členom Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in 8. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur zbirala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

Kandidature pošljite na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, p.p. 75, 3230 Šentjur, s pripisom »KANDIDATURA« ali na info@skms.si.

Rok za oddajo kandidatur je do vključno ponedeljka, 20. decembra 2021.

Redni volilni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur bo potekal v ponedeljek, 27. decembra 2021 ob 18.00 v prostorih P2 ŠKMŠ, Cesta Miloša Zidanška 28 v Šentjurju.
Za vstop je potrebno izpolnjevati PCT pogoje.

Volilno pravico imajo študenti s statusom študenta v skladu s študentsko ustavo. Status je dokazljiv z izvirnimi dokumenti, ki jih izda univerza oz. visokošolski zavod (študentska izkaznica, indeks, potrdilo o vpisu).

Deli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Uporaba piškotkov

Za izboljšanje uporabniške izkušnje naša spletna stran uporablja piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike in integracijo socialnih omrežij.