O nas

Študentski klub mladih je ...

Nepolitična in prostovoljna organizacija, ki združuje študente, dijake in ostale zainteresirane na območju  Upravne enote Šentjur na področju študentske problematike, kulture, umetnosti, vzgoje, izobraževanja,  športa, šolstva ter sociale. V skladu s svojim programom in smernicami skrbi za obštudijske in druge aktivnosti mladih na Šentjurskem.

Namen ŠKMŠ je predstavljati člane in članice na državni in mednarodni ravni ter skrbeti za njihovo dobro- bit na različnih področjih. ŠKMŠ z izvajanjem svojih dejavnosti in aktivnosti teži predvsem k uresničevanju naslednjih ciljev: ustvariti in ponuditi čim bolj pester in zanimiv program aktivnosti in dejavnosti, ki bi zadovoljeval različne okuse in bil zanimiv za obiskovalce naših prireditev. Ne želimo podvajati že obstoječih dejavnosti, ampak zapolniti “praznine”.

Spodbujati športno in kulturno udejstvovanje, skrbeti za izobraževanje, zagotavljati pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa, skrbeti za splošno obveščenost članov in članic društva in nuditimpomoč pri čim bolj kvalitetnem preživljanju študijskega obdobja. Izboljšati socialni položaj članov in članic in v ta namen omogočiti čim več članskih ugodnosti, (link na popustnik) ki se kažejo v raznih načinih subvencioni-nranja in omogočanja popustov ter so se doslej izkazale kot zelo dobre in uspešne, zato se bomo v klubuntudi v prihodnje trudili za podobne akcije še v večjem obsegu. Dolgoročni cilj kluba je, da bi mladi v Šentjurju čim bolj aktivno sodelovali pri oblikovanju programa ter se povezovali in družili na vseh ravneh. Za uresničevanje ciljev ŠKMŠ izvaja projekte, ki pozitivno vplivajo na socialni in družbeni položaj študentov in študentk ter dijakov in dijakinj, spodbujajo njihovo ustvarjalnost in aktivno državljanstvo, ohranjajo kulturno in naravno dediščino ter spodbujajo trajnostni razvoj.

Glavni stebri naše organizacije.

Nika Kolar

Predsednica

Miha Oman

Podpredsednik

Eva Gradič

Tajnica

Monika Oset

PR in družbena omrežja

Blagajničarka: Tjaša Pinter

Študent mentor ADS: Luka Rečnik

Člani UO : Nika Kolar, Zala Gajšek, Luka Rečnik, Tjaša Pinter

Svetnik ŠOLS in ŠKIS : Nika Kolar

Člani Nadzorne komisije: Aleksandra Keše, Eva Gradič, Miha Oman

Naša

zgodovina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poglejte, kaj je aktualno pri nas.

Študenske ugodnosti v metropoli.

Uporaba piškotkov

Za izboljšanje uporabniške izkušnje naša spletna stran uporablja piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike in integracijo socialnih omrežij.