NOVICE

ŠKIS-ova TRŽNICA ODPOVEDANA

Nepolitična in prostovoljna organizacija, ki združuje študente, dijake in ostale zainteresirane na območju Upravne enote Šentjur na področju študentske problematike, kulture, umetnosti, vzgoje, izobraževanja, športa, šolstva ter sociale. V skladu s svojim programom in smernicami skrbi za obštudijske in druge aktivnosti mladih na Šentjurskem.

Namen ŠKMŠ je predstavljati člane in članice na državni in mednarodni ravni ter skrbeti za njihovo dobrobit na različnih področjih. ŠKMŠ z izvajanjem svojih dejavnosti in aktivnosti teži predvsem k uresničevanju naslednjih ciljev: ustvariti in ponuditi čim bolj pester in zanimiv program aktivnosti in dejavnosti, ki bi za- dovoljeval različne okuse in bil zanimiv za obiskovalce naših prireditev. Ne želimo podvajati že obstoječih dejavnosti, ampak zapolniti “praznine”.

Spodbujati športno in kulturno udejstvovanje, skrbeti za izobraževanje, zagotavljati pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa, skrbeti za splošno obveščenost članov in članic društva in nuditimpomoč pri čim bolj kvalitetnem preživljanju študijskega obdobja. Izboljšati socialni položaj članov in članic in v ta na- men omogočiti čim več članskih ugodnosti, (link na popustnik) ki se kažejo v raznih načinih subvencioniranja in omogočanja popustov ter so se doslej izkazale kot zelo dobre in uspešne, zato se bomo v klubu tudi v prihodnje trudili za podobne akcije še v večjem obsegu. Dolgoročni cilj kluba je, da bi mladi v Šentjurju čim bolj aktivno sodelovali pri oblikovanju programa ter se povezovali in družili na vseh ravneh. Za uresničevanje ciljev ŠKMŠ izvaja projekte, ki pozitivno vplivajo na socialni in družbeni položaj študentov in študentk ter dijakov in dijakinj, spodbujajo njihovo ustvarjalnost in aktivno državljanstvo, ohranjajo kul turno in naravno dediščino ter spodbujajo trajnostni razvoj.

Deli:

Uporaba piškotkov

Za izboljšanje uporabniške izkušnje naša spletna stran uporablja piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike in integracijo socialnih omrežij.