NOVICE

Razpis kandidacijskega postopka za organe društva ŠKMŠ

Razpis kandidacijskega postopka za organe društva Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2022/23

Na podlagi 34. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in sklepa Upravnega odbora ter Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur razpisujemo kandidacijski postopek za mesta:

Študenti:

– predsednik Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (1 mesto);

– član Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (4 do 8 članov);

– član Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

– član Disciplinske komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

Ostali člani oz. simpatizerji:

– predstavnik simpatizerjev Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član).

Dijaki: – predstavnik dijakov Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član);

Kandidature morajo v skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur vsebovati naslednje podatke o kandidatu:

Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, elektronski naslov, telefonsko ševilko, rojstni kraj in datum, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2022/23, podpis, izjava, da v preteklem letu proti njemu ni bil izrečen disciplinski ukrep, mesto za katerega kandidira ter opis dosedanjih aktivnosti v klubu.
Kandidati h kandidaturi priložite življenjepis in vizijo delovanja za posamezno funkcijo.

Prispele kandidature bo v skladu s 60. členom Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in 8. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur zbirala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

Kandidature pošljite na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, p.p. 75, 3230 Šentjur, s pripisom »KANDIDATURA« ali na info@skms.net.

Rok za oddajo kandidatur je do vključno sobote, 23. decembra 2022.

Redni volilni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur bo potekal v petek, 30. decembra 2022 ob 18.00 v prostorih P2 ŠKMŠ, Cesta Miloša Zidanška 28 v Šentjurju.

Volilno pravico imajo študenti s statusom študenta v skladu s študentsko ustavo. Status je dokazljiv z izvirnimi dokumenti, ki jih izda univerza oz. visokošolski zavod (študentska izkaznica, indeks, potrdilo o vpisu).

Deli:

Uporaba piškotkov

Za izboljšanje uporabniške izkušnje naša spletna stran uporablja piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike in integracijo socialnih omrežij.