Vabilo na 34. redni volilni občni zbor

ŠKMŠ VAS VABI NA 34. REDNI VOLILNI OBČNI ZBOR Na podlagi 34. člena Statuta ŠKMŠ vas vabimo, da se udeležite rednega volilnega občnega zbora Študentskega kluba mladih Šentjur, ki bo izveden v soboto 27. 11. ob 18. uri v prostorih P2 ŠKMŠ, Cesta Miloša Zidanška 28 v Šentjurju. Za vstop je potrebno izpolnjevati PCT pogoje. […]

Razpis kandidacijskega postopka za predstavnika ŠKMŠ v Svetu ŠOLS

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTSKEGA KLUBA MLADIH ŠENTJUR V SVETU ŠOLS ZA MANDATNO OBDOBJE 2021/22 Na podlagi 24. člena študentske ustave in na podlagi Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije (Ur. l. RS, št. 105/02) ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS (sprejet na seji Sveta Zveze študentskih klubov Slovenije […]

Razpis kandidacijskega postopka za predstavnika ŠKMŠ v Svetu zveze ŠKIS

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTSKEGA KLUBA MLADIH ŠENTJUR V SVETU ZVEZE ŠKIS ZA MANDATNO OBDOBJE 2021/22 Na podlagi 24. člena študentske ustave in na podlagi Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije (Ur. l. RS, št. 105/02) ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta zveze ŠKIS (sprejet na seji Sveta Zveze študentskih […]

Razpis kandidacijskega postopka za organe društva ŠKMŠ

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE DRUŠTVA ŠTUDENTSKEGA KLUBA MLADIH ŠENTJUR ZA MANDATNO OBDOBJE 2021/22 Na podlagi 34. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in sklepa Upravnega odbora ter Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur razpisujemo kandidacijski postopek za mesta: Študenti: predsednik Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (1 mesto); član Upravnega odbora Študentskega kluba mladih […]